Kredyt na pierwsze mieszkanie 2023 – jak podjąć najlepszą decyzję?

Ulice i domy w Gdańsku, Polska.
Ulice i domy w Gdańsku, Polska.

Zakup pierwszego mieszkania to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka. To moment, w którym marzenia o własnym, niezależnym lokum stają się rzeczywistością. Jednak droga do posiadania swojego pierwszego mieszkania jest pełna wyzwań, a jednym z kluczowych kroków na tej trasie jest wybór odpowiedniego kredytu hipotecznego. W ostatnim czasie zachodzą zmiany w tym segmencie rynku, a jednym z najgorętszych tematów jest bezpieczny kredyt 2%. Czy to najlepszy kredyt dla Ciebie? Sprawdź!

Wkład własny — podstawowe informacje

Wkład własny to termin, który często pojawia się w kontekście kredytów hipotecznych, ale co właściwie oznacza i dlaczego jest tak istotny?

Wkład własny to suma pieniędzy, którą przyszły właściciel nieruchomości musi posiadać na swoim koncie, zanim będzie mógł zaciągnąć kredyt hipoteczny. Jest to określona procentowo kwota, która stanowi swoistą inwestycję własną kredytobiorcy w zakup lub budowę nieruchomości. Banki zwykle nie finansują całkowicie zakupu domu lub mieszkania, dlatego wkład własny jest niezbędny.

Wkład własny pełni kilka istotnych funkcji:

  1. Zabezpieczenie banku. To inwestycja kredytobiorcy, która pokazuje, że jest on zaangażowany w transakcję i jest gotów ponieść część kosztów. Dla banku oznacza to mniejsze ryzyko.
  2. Ograniczenie ryzyka dla kredytobiorcy. Posiadanie wkładu własnego może pomóc w zmniejszeniu miesięcznej raty w spłacie kredytu oraz całkowitych kosztów finansowania.
  3. Ograniczenie ilości formalności. Posiadając wkład własny, można często uniknąć niektórych formalności związanych z ubezpieczeniem kredytu.

Minimalna wysokość wkładu własnego wynosi zazwyczaj 10% wartości nieruchomości. Oznacza to, że kredytobiorca musi dysponować co najmniej 10% kwoty, którą planuje pożyczyć od banku. Jednak wartość ta może być wyższa, w zależności od indywidualnych warunków i polityki banku. 

Kredyt hipoteczny — dlaczego wkład własny jest istotny i co może być wkładem własnym?

Wkład własny jest kluczowym elementem procesu uzyskiwania kredytu hipotecznego zgodnie z Rekomendacją S sporządzoną przez KNF. To inwestycja własna kredytobiorcy, która pełni kilka ważnych funkcji:

Wkład własny pokazuje, że kredytobiorca jest zaangażowany w transakcję i gotów ponieść część kosztów, co zmniejsza ryzyko dla banku. Posiadanie wkładu własnego może wpłynąć na obniżenie miesięcznej raty kredytu oraz całkowitych kosztów finansowania. Może on również pomóc w uniknięciu niektórych formalności związanych z ubezpieczeniem kredytu.

Według Rekomendacji  KNF minimalne wymagania w zakresie wkładu własnego ustala bank. Istnieje jednak kilka możliwości, co może być uznane za wkład własny:

  1. Gotówka. To tradycyjna forma wkładu własnego, gdzie kredytobiorca musi dysponować odpowiednią ilością gotówki na swoim koncie bankowym.
  2. Działka budowlana. Jeśli planujesz budowę domu, bank może uznać wartość niezabudowanej lub zabudowanej działki budowlanej za wkład własny. Jednakże wartość tej działki może być ograniczona przez bank w zależności od ewentualnych obciążeń hipoteką.
  3. Darowizna. Kredytobiorca może otrzymać wkład własny w formie darowizny od członka najbliższej rodziny, co jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Warunkiem jest zachowanie dokumentacji i zgłoszenie darowizny w odpowiednim urzędzie skarbowym.
  4. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Osoby uczestniczące w PPK mogą wypłacić część lub całość zgromadzonych oszczędności w celu pokrycia wkładu własnego do kredytu hipotecznego.
Domy na polskiej wsi

Kredyt na mieszkanie dla młodych 2023

Dla wielu osób zakup mieszkania lub domu to jedno z najważniejszych marzeń życiowych. Jednak brak wkładu własnego często staje się główną przeszkodą na drodze do realizacji tego celu. Dla tych, którzy nie posiadają oszczędności na wkład własny, istnieje program „Pierwsze Mieszkanie” – inicjatywa, która umożliwia uzyskanie kredytu hipotecznego bez konieczności posiadania własnej gotówki na starcie.


Głównym warunkiem, aby zakwalifikować się do programu „Pierwsze Mieszkanie”, jest wiek. Bank może udzielić kredytu jedynie osobie do 45. roku życia, która nie posiadała wcześniej mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństw lub rodziców, z przynajmniej jednym wspólnym dzieckiem, warunek wieku musi być spełniony przez przynajmniej jednego z partnerów.

Kluczową kwestią jest także kwota kredytu. Jedna osoba może ubiegać się o kredyt o maksymalnej wartości 500 000 złotych, podczas gdy małżeństwa lub rodzice z dzieckiem mogą się starać o kredyt sięgający 600 000 złotych. Program ten umożliwia finansowanie mieszkań zarówno z rynku pierwotnego, czyli nowych inwestycji, jak i wtórnego. Istotne jest również to, że program nie narzuca limitów cen za 1 metr kwadratowy mieszkania.

Warto również wspomnieć o dopłacie do rat kredytu mieszkaniowego. Jest to różnica między stałą stopą ustaloną na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Ta dopłata będzie przysługiwała przez okres 10 lat.

Program „Pierwsze Mieszkanie” stworzony został po to, aby pomóc młodym ludziom oraz rodzinom w realizacji ich marzeń o własnym lokum, oferując im kredyt na zakup własnego ,,M”. Wiele osób może skorzystać z bezpiecznego kredytu i spełnić swoje marzenia, nawet nie posiadając oszczędności na wkład własny. Przy dokładnym spełnieniu wymogów programu, kredyt hipoteczny staje się dostępny i bardziej przystępny finansowo.

Bezpieczny kredyt a wkład własny

Maksymalny wkład własny w przypadku bezpiecznego kredytu o oprocentowaniu 2% wynosi 200 000 złotych.

Jednak istnieje interesująca opcja, która może pomóc w zabezpieczeniu wkładu własnego i umożliwić dostęp do programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” oferowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To dodatkowe ułatwienie na drodze do osiągnięcia celu posiadania własnego domu lub mieszkania.

Jeśli rozważasz skorzystanie z gwarancji BGK, warto wiedzieć, że suma gwarancji oraz wkładu własnego nie może przekroczyć 200 000 złotych, oraz  20% całkowitej kwoty wydatków objętych kredytem. Zabezpieczenie kredytu za pomocą gwarancji BGK jest formalizowane w chwili podpisywania umowy dotyczącej bezpiecznego kredytu. Dzięki temu można efektywnie chronić swój wkład własny i cieszyć się korzyściami programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Bezpieczny kredyt 2 procent — ile trzeba zarabiać?

Wiele osób zastanawia się, ile trzeba zarabiać, aby wziąć kredyt na zasadach programu. Warto wiedzieć, że wysokość zarobków to tylko jeden z czynników wpływających na zdolność kredytową, a finalna decyzja banku zależy od wielu innych czynników.

W przypadku programu „Bezpieczny Kredyt 2%” zdolność kredytową ocenia bank kredytujący, a nie inwestorzy. Banki biorą pod uwagę zarobki wnioskodawcy, ale także comiesięczne zobowiązania finansowe. To różnica między dochodami a wydatkami jest kluczowym czynnikiem w wyliczeniu zdolności kredytowej.

Czerwcowa nowelizacja Rekomendacji S, przygotowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), wprowadza pewne zmiany w ocenie zdolności kredytowej dla programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. KNF zaleca bankom uwzględnienie specyfiki tego programu podczas oceny zdolności kredytowej wnioskodawców. Banki powinny brać pod uwagę wysokość rat kapitałowo-odsetkowych, które kredytobiorca będzie płacił dopiero po uwzględnieniu dopłaty z programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. To podejście ma skutkować bardziej przychylnym stanowiskiem banków wobec osób starających się o kredyt hipoteczny w ramach tego programu.

Aby dokładnie oszacować swoją zdolność kredytową, można skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej. Dzięki niemu można dowiedzieć się, ile można pożyczyć na zakup wymarzonego mieszkania lub domu i jakie będą comiesięczne raty kredytu. To przydatne narzędzie, które pomaga w planowaniu przyszłości mieszkalnej.

Domy w Warszawie, Polska

Spłata kredytu na pierwsze mieszkanie — czy można stracić dopłaty?

Przepisy uwzględniają różne scenariusze, w których kredytobiorca może stracić dopłaty. Kluczowym warunkiem jest to, że w ciągu 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego lub nabycia prawa własności, lub prawa spółdzielczego do mieszkania, lub domu przy wykorzystaniu środków z programu „Bezpieczny Kredyt 2 procent”, kredytobiorca musi rozpocząć prowadzenie gospodarstwa domowego w tej nieruchomości. W przypadku niespełnienia tego warunku, dopłaty do rat przestają obowiązywać z końcem miesiąca, który następuje po upływie tego terminu. Dopłaty, które zostały udzielone po tej dacie, muszą zostać zwrócone do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego wraz z ustawowymi odsetkami.

Dopłaty z programu „Bezpieczny Kredyt 2 procent” mogą również zostać utracone w różnych sytuacjach podczas trwania ich przyznania. Ma to miejsce, gdy kredytobiorca:


1. Sprzedaje kredytowaną nieruchomość, z wyjątkiem przypadków, gdy zachowuje wspólność ustawową z innym kredytobiorcą.
2. Wynajmuje mieszkanie, dom lub jego część innej osobie, lub użyczy nieruchomość innej osobie.
3. Zmienia sposób wykorzystania lokalu mieszkalnego lub domu, lub jego części w sposób, który uniemożliwia spełnianie potrzeb mieszkaniowych.
4. Przestaje prowadzić gospodarstwo domowe w kredytowanej nieruchomości przez co najmniej 12 miesięcy.
5. Nabywa inną nieruchomość, z wyjątkiem przypadków dziedziczenia.
6. Ogłaszana zostaje upadłość kredytobiorcy.
7. Następuje zmiana sposobu oprocentowania kredytu z ustalonego na zmienne. 

Kredyt dla młodych — dodatkowe informacje

Warto zaznaczyć, że opcja nadpłacania kredytu staje się dostępna po trzech latach od zaciągnięcia zobowiązania. Staranie się o nadpłatę wcześniej może wiązać się z utratą dofinansowania.

Należy również zwrócić uwagę, że lista banków, które nawiązały współpracę z BGK w ramach programu Bezpieczny Kredyt, jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej BGK. Możesz znaleźć ją w zakładce „Lista banków”. Proces składania wniosku można także zrealizować za pośrednictwem PKO Banku Polskiego.

Dodatkowo Bezpieczny Kredyt umożliwia utworzenie konta mieszkaniowego, które może generować premie mieszkaniowe w zależności od wskaźnika inflacji lub zmiany wartości ceny 1 metra kwadratowego powierzchni mieszkania.