Kredyt hipoteczny a kredyt konsumencki. Czym są i jaka jest różnica?

Różnice między kredytem hipotecznym a konsumenckim
Różnice między kredytem hipotecznym a konsumenckim

Obecnie marząc o zakupienie własnej nieruchomości, należy liczyć się z faktem, iż za jego kupnem często idzie konieczność zaciągnięcia kredytu. Jednak przed podjęciem tak ważnej decyzji, warto zrozumieć różnice między dwoma popularnymi rodzajami kredytów – hipotecznym a konsumenckim. Kredyt hipoteczny i kredyt konsumencki to dwie odmienne formy finansowania, związane z różnymi celami i warunkami spłaty. W niniejszym artykule przyjrzymy się dokładniej tym dwóm rodzajom kredytów. Sprawdź, jakie są fundamentalne aspekty kredytu hipotecznego i kredytu konsumenckiego, aby umożliwić świadome podjęcie decyzji finansowej zgodnie z własnymi potrzebami. 

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest specjalnym rodzajem pożyczki, która jest udzielana z myślą o zakupie lub refinansowaniu nieruchomości. Główną cechą charakterystyczną tego rodzaju kredytu jest zabezpieczenie go hipoteką, czyli obciążeniem finansowym na nieruchomości, którą nabywamy. To oznacza, że w przypadku nieterminowej spłaty, bank ma prawo zająć nieruchomość w celu zaspokojenia zaległych należności.

 • Cel kredytu: zakup lub refinansowanie nieruchomości, takiej jak mieszkanie czy dom.
 • Okres spłaty: zazwyczaj długi okres kredytowania, często sięgający kilkudziesięciu lat.
 • Oprocentowanie: różne formy oprocentowania, w tym stałe (niezmienne przez cały okres kredytowania) lub zmienne (podlegające zmianom w zależności od rynkowych stóp procentowych).
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie dla banku.
 • Kwota kredytu: bez limitu, zazwyczaj duże kwoty zależne od wartości nieruchomości.
 • Przeznaczenie środków: środki z kredytu hipotecznego przeznaczone są wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Kredyt hipoteczny jest szczególnie popularny wśród osób planujących zakup swojego pierwszego mieszkania lub domu, umożliwiając im rozłożenie kosztów nieruchomości na dogodne raty. Warto jednak pamiętać, że zaciągając kredyt hipoteczny, stajemy się właścicielami nie tylko nieruchomości, ale również zobowiązań związanych z długoterminowym spłacaniem pożyczki.

Czym jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki to forma pożyczki, która jest udzielana na potrzeby zakupu dóbr konsumpcyjnych, usług lub spełnienia innych osobistych celów finansowych, nie związanych bezpośrednio z nieruchomościami. Jest to rodzaj kredytu, który ma szerokie zastosowanie i może być wykorzystywany na różne cele, takie jak zakup samochodu, sprzętu elektronicznego, czy nawet na pokrycie kosztów podróży.

 • Cel kredytu: zakup dóbr konsumpcyjnych, usług lub inne cele osobiste (nie może być przeznaczony na cele związany z działalnością gospodarczą).
 • Okres spłaty: zazwyczaj krótszy niż w przypadku kredytu hipotecznego, często od kilku miesięcy do kilku lat.
 • Oprocentowanie: oprocentowanie może być stałe lub zmienne, w zależności od warunków umowy.
 • Zabezpieczenie: może być zabezpieczony (na przykład przez hipotekę lub zastaw na konkretnej nieruchomości) lub niezabezpieczony.
 • Kwota kredytu: zależy od indywidualnych potrzeb kredytobiorcy, maksymalna kwota to 255 550 zł. 
 • Przeznaczenie środków: elastyczne przeznaczenie środków – od zakupu sprzętu elektronicznego, przez wakacyjne podróże, po pokrycie innych kosztów życia.

Kredyt konsumencki jest bardziej uniwersalny i dostosowany do różnorodnych celów życiowych. Charakteryzuje się krótszym okresem spłaty oraz bardziej zróżnicowanym oprocentowaniem. Ten rodzaj kredytu daje klientom większą swobodę w wykorzystaniu środków, ale równocześnie niesie ze sobą niższe kwoty w porównaniu do kredytu hipotecznego. Warto dokładnie analizować oferty i dopasowywać rodzaj kredytu do indywidualnych potrzeb i planów finansowych.

Zasady udzielania kredytu hipotecznego

Aby otrzymać kredyt hipoteczny, należy liczyć się z koniecznością spełnienia wielu formalności. Cały proces może być czasochłonny, ale zadbanie o dokładność oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów jak najszybciej, może znacznie przyspieszyć procedurę. Co czeka cię na drodze do uzyskania kredytu hipotecznego?

 • Bank zazwyczaj wymaga dokumentów potwierdzających dochody, takie jak zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, informacje o przychodach z działalności gospodarczej lub inne źródła dochodu, więc można przygotować je wcześniej.
 • W kolejnym kroku bank oceni twoją historię kredytową, a oczywistym jest tutaj, że dobra historia kredytowa zwiększa szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego.
 • Banki często wymagają, aby kredytobiorca wnosił własny wkład finansowy, czyli tzw. wkład własny. To procentowa wartość nieruchomości, którą musisz pokryć z własnych środków.
 • Bank zleci przeprowadzenie ekspertyzy nieruchomości, aby określić jej wartość. Jest to często warunek uzyskania kredytu.
 • W przypadku kredytu hipotecznego nieruchomość pełni funkcję zabezpieczenia dla banku. Pożyczkodawca sprawdzi również, czy nie obciążają jej inne zobowiązania.
 • Często wymagane jest posiadanie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych na cały okres trwania kredytu.
 • Jeśli chodzi o same procedury bankowe, zwykle proces ten obejmuje wypełnienie wniosku, przeprowadzenie rozmowy z doradcą finansowym banku, podpisanie umowy i dostarczenie wszelkich wymaganych dokumentów.
 • Czas oczekiwania na decyzję banku może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak indywidualna sytuacja finansowa, szybkość dostarczenia dokumentów czy aktualna polityka kredytowa danego banku. Może to trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Warto jednak pamiętać, że dokładne procedury mogą się różnić w zależności od konkretnego banku i lokalnych uregulowań.

Zasady udzielania kredytu konsumenckiego

Proces uzyskania kredytu konsumenckiego różni się od procedury kredytu hipotecznego. Kredyty konsumenckie są zazwyczaj wymagają dopięcia mniejszej ilości formalności. Jak zazwyczaj wygląda ten proces?

 • Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o kredyt. Wnioski mogą być składane osobiście w placówkach bankowych, online, przez telefon lub przy pomocy pośredników finansowych
 • Podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego, bank może wymagać dokumentów potwierdzających dochody kredytobiorcy, takie jak zaświadczenia o zatrudnieniu czy inne źródła dochodu.
 • Kredytodawcy również oceniają historię kredytową wnioskującego, jednak w przypadku kredytów konsumenckich mogą być o wiele mniej rygorystyczni w ocenie i łaskawsi wobec niższej punktacji kredytów.
 • W niektórych przypadkach może być wymagany własny wkład finansowy, ale nie jest to regułą, zwłaszcza w przypadku kredytów niezabezpieczonych.
 • Po pozytywnej ocenie wniosku kredytowego kredytodawca przedstawia umowę kredytową, która szczegółowo opisuje warunki kredytu, w tym koszty, okres spłaty i inne istotne zapisy.
 • Kredytobiorca podpisuje umowę kredytową, zobowiązując się do spłacania zobowiązań zgodnie z określonymi warunkami.

Czas oczekiwania na decyzję w przypadku kredytu konsumenckiego zazwyczaj jest krótszy niż w przypadku kredytu hipotecznego, a decyzja banku może być podjęta nawet w ciągu kilku dni.

Kto udziela kredytu hipotecznego, a kto kredytu konsumenckiego?

Kredyty hipoteczne i kredyty konsumenckie są udzielane przez różne instytucje finansowe.

Kredyt hipoteczny:

 • Banki (tradycyjne banki są głównymi instytucjami udzielającymi kredytów hipotecznych. Oferują one różne rodzaje kredytów hipotecznych, w tym związane z zakupem nieruchomości mieszkalnych, remontem domu czy refinansowaniem istniejącego kredytu hipotecznego.
 • Instytucje finansowe (niektóre instytucje finansowe specjalizujące się w kredytach hipotecznych oferują konkurencyjne warunki dla klientów poszukujących finansowania na zakup domu.
 • Kasy oszczędnościowo-kredytowe (to instytucje finansowe o charakterze kooperatywnym, które również mogą oferować kredyty hipoteczne dla swoich członków)
 • Kredytodawcy hipoteczni (niektóre firmy specjalizujące się w kredytach hipotecznych działają niezależnie lub jako część większych instytucji finansowych).

Kredyt konsumencki:

 • Banki (banki są głównymi dostawcami kredytów konsumenckich, oferując różnorodne produkty, takie jak kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe czy karty kredytowe)
 • Instytucje pozabankowe (firmy pozabankowe, zwane także instytucjami parabankowymi, również mogą udzielać kredytów konsumenckich. Są to często bardziej elastyczne opcje, ale z reguły wiążą się z wyższym oprocentowaniem.
 • Kredytodawcy online (w dzisiejszych czasach wiele kredytów konsumenckich udzielanych jest przez platformy online, co umożliwia szybszy dostęp do środków dla klientów).
 • Kasy oszczędnościowo-kredytowe (oprócz kredytów hipotecznych, często oferują również kredyty konsumenckie swoim członkom).

Czy kredyt hipoteczny to kredyt konsumencki?

Kredyt hipoteczny nie jest bezpośrednio uznawany za kredyt konsumencki od momentu wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim w grudniu 2011 roku. Niemniej jednak, jeśli kredyt hipoteczny jest udzielany konsumentowi na kwotę nie przekraczającą 255 550 zł, podlega pewnym przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. Oznacza to, że choć nie jest formalnie kredytem konsumenckim, to konsument korzysta z niektórych uprawnień i ochrony przewidzianych dla kredytobiorców konsumenckich.

Warto również zauważyć, że od czasu wprowadzenia ustawy o kredycie hipotecznym, kredytobiorcy korzystający z kredytów mieszkaniowych mają podobne prawa i przywileje jak ci zaciągający inne rodzaje kredytów konsumenckich. Mają m.in. prawo do pełnej informacji o warunkach i kosztach kredytu oraz możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Obejmuje to również osoby zaciągające kredyt hipoteczny, co sprawia, że ich sytuacja jest zbliżona do kredytobiorców korzystających z kredytów konsumenckich.